Verbruik water buitenaftappunten

Een retributie wordt geheven op het verbruik van water via de buitentappunten bij gemeentelijke gebouwen, dat door de gemeente ter beschikking gesteld wordt van verenigingen of inrichters van manifestaties.

Voorwaarden

De aanvraag dient schriftelijk gesteld te worden en minimum 14 dagen vóór de aanvang van de activiteit waarvoor het water gevraagd wordt.

Kosten

  • forfaitaire kost: 10,00 euro/aansluiting op een buitentappunt( in deze forfaitaire kost is steeds een verbruik van 2m² inbegrepen)
  • voor het verbruik boven 2m³ per manifestatie wordt de werkelijke verbruikskost aangerekend (tegen de eenheidsprijs, vermeld op de factuur van Pidpa)