Terbeschikkingstelling van borden voor infohouders

De gemeente stelt, ter ondersteuning van de verenigingen, duurzame infoborden van goede kwaliteit ter beschikking om in de infohouders te plaatsen.

Kosten

De kostprijs bedraagt 20,00 euro per infobord.