Terbeschikkingstelling toeristische routekaarten en aanzichtkaarten

Volgende toeristische routes zijn ter beschikking: Bels Lijntje, Fietsknoopppuntenkaart Antwerpse Kempen, Wandelknooppunten Kempens Landgoed, Taxandria tuiter- en mennetwerk.

Ook aanzichtkaarten "groeten uit Ravels" worden aangeboden.

Kosten

Bels Lijntje: 3,00 euro/stuk

Fiestknooppuntenkaart Antwerpse Kempen: 9,95 euro/stuk

Wandelknooppuntenkaart Kempens landgoed: 8,00 euro/stuk

Taxandria ruiter- en mennetwerk: 6,50 euro/stuk

Snoeperkesroute: 16,95 euro/stuk

Grensroute: 18,00 euro/stuk

Aanzichtkaarten 'Groeten uit Ravels': 0,50 euro/stuk