Terbeschikkingstelling podiumwagen

De gemeente stelt een podiumwagen ter beschikking voor verenigingen 

Kosten

Voor erkende Ravelse verenigingen is het gebruik gratis.

Voor verenigingen en instellingen buiten de gemeente wordt een retributie geheven van 700,00 euro voor het terbeschikkingstellen, het vervoer, de opbouw en afbraak van de gemeentelijke podiumwagen.