Rattenvergif

Aan de inwoners van de gemeente wordt rattenvergif ter beschikking gesteld voor de verdelging van ratten en muizen op de gronden en in de gebouwen die zij in gebruik hebben.

Kosten

De kostprijs bedraagt 15,90 euro per kilogram.