Handelsinrichtingen (andere dan foorinrichtingen) openbaar domein

Een retributie wordt geheven ten laste van de uitbaters van handelsinrichtingen (andere dan foorinrichtingen) op openbaar domein.

Voorwaarden

De uitbater van de inrchting moet vóór het opstellen van de inrichting aangifte doen bij het gemeentebestuur over de aard en de ligging van de inrichting.

Kosten

1,50 euro per begonnen m² ingenomen oppervlakte en per dag dat de inrichting geopend is, met een minimum van 6,00 euro.