Gebruik muziekinstallaties

De gemeente stelt een muziekinstallatie ter beschikking van alle verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad.

De gemeentelijke jeugdraad heeft ook een muziekinstallatie aangekocht door middel van een toelage jeugdruimte die ter beschikking gesteld wordt van alle verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad.

Kosten

Er wordt een retributie van 20,00 euro aangerekend per gebruik.

Het gebruik van de muziekinstallatie, aangekocht door middel van een toelage jeugdruimte, wordt gratis ter beschikking gesteld van erkende jeugdverenigingen.