Gebruik elektriciteitskasten

De gemeente stelt elektriciteitskasten ter beschikking voor foorkramers, handelaars, verenigingen of inrichters van manifestaties.

Kosten

voor foorkramers

per attractie: een forfaitaire  gebruiksvergoeding (voor de ganse duur van de foor) die uitgaat van het gevraagde vermogen in kVA en het type van aansluiting (eenfasig of driefasig)

per woonwagen: vaste kost bedraagt 1,50 euro per dag

voor verenigingen, handelaars en inrichters van manifestaties:

vaste kost bedraagt 10,00 euro per aansluiting

variabele kost bedraagt: verbruik x 0,15 euro/KWh

Aanvraag

Een aanvraag tot aansluiting op een gemeentelijke elektriciteitskast dient gericht te worden aan de technische dienst.