Gebruik dataprojector

De gemeente stelt een dataprojector met bijhorend scherm ter beschikking aan verenigingen en instellingen.

Kosten

15,00 euro voor gebruik door vereniging en instellingen, aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad.

30,00 euro voor elk ander gebruik.