Aflevering conformiteitsattesten zelfstandige woningen en kamerwoningen

Er wordt een retributie gevestigd op de afgifte van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen en kamerwoningen.

Onder een zelfstandige woning wordt verstaan: een woning die beschikt over een toilet, een bad of douche en een kookgelegenheid.

Onder een kamerwoning wordt verstaan: elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit een of meer kamers en gemeenschappelijke ruimten (een gemeenschappelijk deel van de kamerwoning dat aangewend wordt als zitplaats, keuken, interne circulatieruimte of gemeenschappelijk sanitair lokaal).

Kosten

  • 62,50 euro op de afgifte van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning
  • 62,50 euro op de afgifte van een conformiteitsattest voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1 250,00 euro.