Administratieve prestaties

De gemeente heft een retributie op administratieve prestaties.  Dit kan gaan van fotokopieën tot abonnementen op gemeenteraadsstukken. Een overzicht van alle administratieve prestaties vind je in het reglement rechts onderaan deze webpagina. 

Kosten

Afgifte van fotokopieën

 • Fotokopieën aan erkende verenigingen binnen de gemeente:
  • 0,05 EUR per bladzijde zwarwitfotokopie formaat A4
  • 0,10 EUR per bladzijde zwart-witfotokopie formaat A3
  •  0,25 EUR per bladzijde kleurfotokopie formaat A4
  • 0,50 EUR per bladzijde kleurfotokopie formaat A3
 • Afgifte van afschriften van bestuursdocumenten in het kader van openbaarheid van bestuur:
  • 0,06 EUR per bladzijde fotokopie formaat A4
  • 0,10 EUR per bladzijde fotokopie formaat A3
  • 5,00 EUR per begonnen m² zwart/wit planafdruk (AO-plotter/scanner)
  • 20,00 EUR per begonnen m² kleur planafdruk (AO-plotter/scanner)
  • 5,00 EUR per ingescand plan (doormailen of op aangeleverde USB-stick)

Abonnementen op gemeenteraadsstukken

 • 30,00 EUR per abonnement

Afgifte van een folder over de mountainbikeroute 'PiereLiereBinkenpad'

 • 2,00 EUR per folder

Afgifte van een dvd met een informatieve film over de gemeente Ravels

 • 8,00 EUR per dvd

Uitzonderlijke inlichtingen
Inlichtingen die niet schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en het afleveren van een afschrift van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekwerk (meer dan 1 uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen: 

 • 40,00 EUR
 • vermeerderd met de retributies op planafdrukken (zie hierboven)

Ruim opzoekwerk
Opzoekwerk van meer dan 30 minuten over stambomen, genealogen, etc.: 

 • 30,00 EUR per begonnen halfuur

Afgifte van containerparkkaarten

 • 0,00 EUR voor een eerste containerparkkaart (per aansluitpunt)
 • 3,00 EUR vanaf de tweede containerparkkaart
 • Deze retributie is niet verschuldigd wanneer de houder het bewijs levert dat het verleis of de beschadiging niet werd veroorzaakt door nalatigheid van zijnentwege. 

Plastic hoesjes
De afgifte van plastic hoesjes voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen en arbeidskaarten:

 • 0,25 EUR per stuk

Belgische nationaliteit
Het opmaken, controleren, vervolledigen en het versturen van een dossier i.v.m. de aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit:

 • 150,00 EUR per dossier

Wettelijk samenwonen
Het controleren van de voorwaarden, registreren en het afdrukken van een verklaring van wettelijke samenwoonst:

 • 20,00 EUR

Het registreren en afdrukken van een verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoonst:

 • 20,00 EUR

 

 

Gepubliceerd op website op 10 juli 2019.