Deelname activiteiten gemeentelijke jeugddienst

Een retributie wordt geheven op de deelname aan de gemeentelijke activiteiten tijdens de krokusvakantie 2018.

Kosten

Een overzicht van de prijzen kan je terugvinden in het reglement.