Opcentiemen onroerende voorheffing

Opcentiemen zijn ook het deel van de onroerende voorheffing dat in België naar de gemeente en de provincie gaat waarin een onroerend goed gelegen is. De onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest is een belasting van 3,97% op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. De gemeenten en provincies voegen aan dat basistarief meestal vele honderden opcentiemen toe.

Kosten

Elke provincieraad en elke gemeenteraad legt jaarlijks zijn eigen tarief vast. Voor Ravels is dit tarief vastgelegd op 787,15 opcentiemen voor het dienstjaar 2018.