Uitbating openluchtrecreatieve terreinen

Ravels heft een belasting op recreatieve verblijven en terreinen in openlucht. De belasting moet betaald worden door de eigenaar van de verblijven en terreinen.

Kosten

Deze belasting wordt berekend tegen 0,25 EUR per m² oppervlakte ingenomen door de terreinen die ter beschikking gesteld zijn van kampeerders of recreanten. Groengordels rondom het terrein zijn niet in deze oppervlakte inbegrepen voor zover ze niet voor andere doleinden worden gebruikt.