Stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning

Er wordt een belasting geheven op attesten, inlichtingen, stedenbouwkundige aanvragen, uittreksels en verkaveling(wijziging)aanvragen. De betreffende tarieven zijn opgenomen in het belastingreglement in bijlage.