Verspreiding niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Allerlei reclamedrukwerken maken een belangrijk deel uit van de papierberg in onze gemeente. Daarom heft de gemeente een belasting op deze reclameblaadjes en aanverwante producten. De belasting is verschuldigd door de uitgever van de reclameblaadjes.

In het reglement kan je de voorwaarden voor vrijstelling van de belasting terugvinden.

Kosten

Tarifiëring: €190,00 per bedeling met dien verstande dat er een vrijstelling voorzien is van maximum 1 reclamedrukwerk per jaar en per onderneming. 

Aanpak

Er geldt een aangifteverplichting: elke belastingplichtige moet uiterlijk de voorlaatste werkdag voor de datum waarop met de verspreiding van het reclamedrukwerk wordt aangevangen, aangifte doen door middel van het formulier dat u kan vinden op deze pagina.

De correct ingevulde en getekende aangifte moet binnen de hierboven gestelde termijn worden ingediend bij de financiële dienst.