Exploitatie taxidiensten en verhuring voertuigen met bestuurder

De gemeente Ravels heft een jaarlijkse gemeentebelasting op het afleveren van vergunningen tot het exploiteren van een taxidienst en het afleveren van vergunningen tot her verhuren van voertuigen met bestuurder. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de houder is van de vergunning. 

Meer informatie vind je terug in het reglement rechts op deze pagina.

Kosten

Vergunning tot het exploiteren van een taxidienst
€50,00 per jaar en per voertuig vermeld in de vergunning.
Daarnaast geldt er een bijkomende belasting van €100,00 voor elk taxivoertuig dat wordt geëxploiteerd vanaf een standplaats op de openbare weg.

 

Vergunning tot het verhuren van voertuigen met een bestuurder
€250,00 per jaar per voertuig vermeld in de vergunning (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).