Drijfkracht

Het gemeentebestuur heft een belasting op allerlei soorten motoren/machines die in ondernemingen gebruikt worden. Elke onderneming die op 1 januari van het belastingjaar, op het grondgebied van de gemeente actief is en gebruik maakt van motoren voor de uitbating van haar inrichting of de bijgebouwen hiervan, valt onder toepassing van deze belasting.

Kosten

De aanslagvoet bedraagt 20,00 euro per kW (kilowatt) ongeacht de krachtbron waarmee de motoren voortbewogen worden. De eerste 700 kW zijn vrijgesteld. In het reglement zijn de voorwaarden voor vrijstelling alsmede de grondslag voor de berekening terug te vinden.

Er is een aangifteverplichting.

De correct ingevulde en getekende aangifte moet worden ingediend bij de financiële dienst.