Aanvullende belasting personenbelasting

De Belgische gemeenten kunnen opcentiemen heffen op de personenbelasting, welke officieel "aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting" heten. Die variëren thans van nul tot negen. Iemand die in de gemeente Knokke-Heist bijvoorbeeld 5.000,00 euro inkomstenbelasting moet betalen zal hij daarop geen gemeentelijke opcentiemen betalen (daar Knokke-Heist nul opcentiemen heft).

Kosten

Een inwoner van Ravels betaalt 6%. Dat bedrag wordt door de belastingdienst aan de gemeentekas doorgestort.