Bezwaarschrift

Bezwaarschrift

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Indien u niet akkoord bent met uw belastingaanslag kan u via onderstaand e-forumulier een bezwaarschrift indienen.

Vul hier de gegevens van de belastingsplichtige in:

Gelieve een onderzoek te laten instellen en mij eventueel van genoemde belasting vrij te stellen.

Bezwaarschrift dienen ingediend of overhandigd te worden bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, binnen de drie maanden na afgifte van het aanslagbiljet te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

*Ik wens gehoord te worden in mijn bezwaarschrift: