Landbouwadviesraad

De landbouwadviesraad is een erkende gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur adviseert over materies die land- en tuinbouw aanbelangen, met inbegrip van de milieuaspecten ervan. 

Het toekennen van subsidies aan land- en tuinbouworganisaties gebeurt jaarlijks na advies van de landbouwadviesraad, die zich hiervoor baseert op onderstaand reglement.