GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, adviseert de gemeente bij bepaalde aanvragen voor o.a. stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen.