GECORO: oproep kandidaten!

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, adviseert de gemeente bij bepaalde aanvragen voor o.a. stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen. 

Bijzonderheden

Met ingang van een nieuwe legislatuur moet de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Ravels opnieuw samengesteld worden.

De gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening is als volgt samengesteld:

  • 4 deskundigen
  • 9 vertegendwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen  binnen de gemeente:
    • 3 vertegenwoordigers van verenigingen en werknemers
    • 2 vertegenwoordigers van verenigingen van zelfstandigen en handelaars
    • 2 vertegenwoordigers van verengingen van landbouwers
    • 2 vertegenwoordigers van milieu- en natuurverengingen.

Wij doen een dringende oproep tot kandidaten.

Kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk maandag 25 maart 2019 vóór 09.00 uur bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.