Naar inhoud

Praktisch

Sportdienst

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


tel. 014 65 41 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

 

LET OP: dit zijn NIET de

openingsuren van het

zwembad! 

De openingsuren van

het zwembad kun je

vinden in de flyer

onderaan deze pagina.

Toelating voor sportevenementen

Voor de organisatie van sportevenementen met een openbaar karakter moet schriftelijk toelating gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen, minimum 3 maanden op voorhand. Naargelang de organisatie zal een afschrift van het collegebesluit naar de lokale politie worden opgestuurd.

Formuleer in je schriftelijke aanvraag duidelijk alle elementen waarvoor je toelating wil vragen (toelating tot de organisatie, parkeerverbod, gebruik lokalen,…).

Wij willen je er ook attent op maken dat voor sommige organisaties toelating moet worden gevraagd bij andere actoren. Denken we in eerste instantie maar aan het Agentschap voor Bos en Natuur, de Lokale politie Kempen N-O, de federatie of bond, privé-eigenaars,…
Aan de organisatoren van wielerwedstrijden, veldtoertochten, joggings,… wordt gevraagd om een duidelijk en overzichtelijk (grond)plan (maximum A3-formaat) van de omloop of tocht bij de aanvraag toe te voegen.

Adressen:
Lokale politie Kempen-Noord-Oost
Wijkpost Ravels
Vooreel 34
2380 Ravels
tel. 014 40 40 50
e-mail: wijkpolitieravels@skynet.be  
www.politiekempennoordoost.be  

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Parklaan 49 bus 1
2300 Turnhout
tel. 014 63 93 63
e-mail: patrick.engels@lne.vlaanderen.be  (regiobeheerder)
www.natuurenbos.be