Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 48 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Cultuurraad

Logo cultuurraad, © Filip Hendrikx
De gemeentelijke cultuurraad is het inspraak-, overleg- en adviesorgaan voor de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente. De raad geeft advies over zaken gaande van nieuwe straatnamen tot de subsidies voor sociaal-culturele verenigingen.

De cultuurraad bestaat voornamelijk uit afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen, maar mensen die zich op één of andere manier deskundig kunnen noemen op het vlak van cultuur kunnen ook zetelen. De algemene vergadering van de cultuurraad vindt één tot twee keer per jaar plaats.

Het dagelijks bestuur wordt voor een periode van zes jaar verkozen uit de leden van de algemene vergadering. Deze periode loopt samen met een legislatuur van het gemeentebestuur.

Het bestuur van de cultuurraad zorgt voor de dagelijkse werking van het adviesorgaan, geeft meestal de adviezen over culturele zaken aan het gemeentebestuur en legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

Het bestuur is zo de link tussen de verenigingen en het culturele middenveld langs de ene kant en het gemeentebestuur en de dienst cultuur langs de andere kant. De cultuurdienst ondersteunt de cultuurraad door bijvoorbeeld te zorgen voor het secretariaat, de briefwisseling …

De lijst van sociaal-culturele verenigingen die afgevaardigden hebben in de cultuurraad, de samenstelling van het dagelijks bestuur, de verslagen van de vergaderingen, meer informatie over jouw erkenning als vereniging én de statuten van de cultuurraad kan je opvragen door op één van onderstaande links te klikken.