Naar inhoud

Praktisch

Communicatie / onthaal

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


tel. 014 65 67 04
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Aanvraag drankvergunning

Wat?

Een drankvergunning is een vergunning om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een, alcoholpercentage meer dan 22°) te mogen schenken in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, brasseriën, restaurants, …)

 

Voor wie?
Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken.

 

Voorwaarden?
- Men moet een stedenbouwkundig vergunde inrichting bezitten of een goedgekeurde reizende inrichting. Deze voorwaarde wordt gecontroleerd door de dienst ruimtelijke ordening
- Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden.
- Er moet voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden. Deze worden gecontroleerd door de brandweer.
- De milieudienst gaat na of er een milieuvergunning klasse 2 nodig is.

 

Hoe aanvragen?
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en omvat:

 

- aanvraagformulier (op website)

- kopie identiteitskaart

- uittreksel uit de kruispuntbank Ondernemingen (KBO)

- recent uittreksel strafregister van de zaakvoerder en alle personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen

- attest van de brandweer (brandveiligheidsvoorwaarden)

- bewijs van verplichte verzekering B.A. (verplicht bij de Wet van 30 juli 1979)

 

Kostprijs?

Het verkrijgen van de vergunning is kosteloos.