Naar inhoud

Praktisch

Sportdienst

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


tel. 014 65 41 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

 

LET OP: dit zijn NIET de

openingsuren van het

zwembad! 

De openingsuren van

het zwembad kun je

vinden in de flyer

onderaan deze pagina.

Decreet lokaal sportbeleid

Het Vlaamse sportbeleid wil via een hechte samenwerking met alle gemeentebesturen zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteitsvolle duurzame sportbeoefening in hun directe omgeving.  Hierbij is het belangrijk dat de gemeente een regierol opneemt.
Als gemeente is het daarom belangrijk de sportclubs in onze gemeente te blijven ondersteunen zodat zijn onze inwoners kunnen blijven stimuleren om levenslang te bewegen.

Het Decreet Lokaal Sportbeleid stelt dat gemeenten per Vlaamse beleidsprioriteit sport 1 of meer indicatoren voor de evaluatie van de uitvoering van die Vlaamse beleidsprioriteit bepalen. Concreet betekent dit dat gemeenten zelf de indicatoren bepalen en dat elke gemeente geacht wordt om minstens 1 indicator voor elke Vlaamse beleidsprioriteit sport te kiezen.
De gemeenten zullen vanaf 2014 werken rond volgende beleidsprioriteiten, indien ze subsidies willen ontvangen vanuit de Vlaamse overheid:
1) Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid
2) Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking
3) Het voeren van een activiteringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
4) Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transeversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport

De eerste twee beleidsprioriteiten zijn heel belangrijk voor sportclubs. Binnen de eerste beleidsprioriteit valt het gemeentelijk subsidiereglement voor sportclubs, dat mogelijk dus (licht of drastisch) zal wijzigen. De tweede beleidsprioriteit vervangt de huidige impulssubsidies. Binnen die tweede beleidsprioriteit ligt de nadruk op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (zoals bij de huidige impulssubsidies), professionaliseren en samenwerking tussen sportclubs. We zullen zeker de huidige subsidiereglementen aanpassen conform het nieuwe decreet.
Ook rond de andere beleidsprioriteiten en acties (vb. sport voor kansengroepen, G-sport) kan jouw sportclub misschien een interessante partner zijn voor de gemeente. Neem zeker contact op indien je interesse hebt!

Meer info over het Decreet Lokaal Sportbeleid kan u vinden op de website van het ISBvzw