Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 48 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Erkenning als sociaal-culturele vereniging

Als sociaal-culturele vereniging is het belangrijk erkend te worden door het gemeentebestuur. Een erkende vereniging heeft immers recht op gemeentelijke steun: financieel (een gemeentelijke toelage) en materieel (lokalen en materiaal).

Jouw vereniging moet hiervoor voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • ze organiseert in de gemeente sociaal-culturele activiteiten, die openstaan voor de inwoners;
  • de vereniging heeft haar zetel en activiteiten in de gemeente;
  • ze aanvaardt de controle van de gemeente op haar werking.
De erkenning moet schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen die hierover advies zal vragen aan de gemeentelijke cultuurraad. 

In jouw brief vermeld je het volgende:
  • de contactgegevens van minstens drie bestuursleden (b.v. voorzitter, secretaris en penningmeester)
  • een omschrijving van de doelstelling
  • het ledenaantal (voor buurtcomités het werkingsgebied).
Je bezorgt samen met jouw brief het volgende:
  • een activiteitenverslag waaruit blijkt dat de vereniging aan de voorwaarden voldoet
  • de statuten van de vereniging (als die er zijn).
Als de vereniging erkend wordt door het gemeentebestuur word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.