Naar inhoud

Praktisch

Burgerlijke stand
Gemeentelaan 60
2381 RAVELS
tel. 014 65 48 42 en 014 65 48 43
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Meer info

Euthanasie

Onder euthanasie wordt verstaan: “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek”.

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie laten registeren bij de dienst burgerlijke stand.

Het model van aangifte wilsverklaring euthanasie kan je hieronder downloaden. Alleen deze modellen mogen aanvaard worden.

 

De wilsverklaring kan op elk moment worden ingevuld. Dit moet gebeuren in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen die eveneens de wilsverklaring mee ondertekenen. Minstens één van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt. Je kan ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden.

 

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door diegene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval door de vertrouwensperso(o)n(en). Een wilsverklaring blijft maar geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de verklaring. Je dient er zelf voor te zorgen dat je wilsverklaring om de 5 jaar wordt herbevestigd indien je wenst dat ze geldig blijft. Deze herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste keer dat je een wilsverklaring aflegt. Je kan dan ook deze herbevestiging opnieuw laten registreren.

 

Indien de persoon die de wilsverklaring inzake euthanasie wenst op te stellen, fysiek definitief niet in staat is deze op te stellen en te ondertekenen, kan zijn aangifte schriftelijk door een meerderjarige die geen materieel belang heeft bij het overlijden van de indiener worden opgesteld. Die wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Er moet een medisch attest als bewijs worden toegevoegd.

 

De wilsverklaring inzake euthanasie kan op elk moment worden herzien of ingetrokken.

De registratie via het gemeentebestuur is facultatief. Dit wil zeggen dat een wilsverklaring ook geldig is wanneer ze niet geregistreerd is.

 

De registratie gebeurt gratis, je moet je persoonlijk aanbieden met:

  • je identiteitskaart
  • de originele wilsverklaring.