Naar inhoud

Praktisch

Burgerlijke stand
Gemeentelaan 60
2381 RAVELS
tel. 014 65 48 42 en 014 65 48 43
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Meer info

Huwelijk

Je kan 6 maanden voor de datum van je huwelijk in ondertrouw gaan. Ondertrouw wil zeggen: de akte van aangifte van je huwelijk ondertekenen en een dag en uur vastleggen waarop je wil huwen. Ondertrouw kan tijdens de openingsuren zonder afspraak. Je moet hiervoor volgende documenten meebrengen:

  • recente geboorteakte, te halen in de plaats waar je geboren bent
  • indien je eerder gehuwd was: recent uittreksel uit de echtscheidings- of overlijdensakte
  • beide identiteitskaarten
  • 20,00 euro

Belgische aktes worden desgewenst door ons aangevraagd. Ze moeten wel in ons bezit zijn op het moment van de ondertrouw. Je kan deze aktes 1 maand voordat je in ondertrouw wil gaan, telefonisch aanvragen bij de dienst burgerlijke stand. Dan vragen wij de aktes voor je aan en verwittigen je zodra ze toegekomen zijn.

 

Buitenlandse aktes dien je zelf op te vragen, indien nodig voorzien van de betreffende legalisatie en vertaling.

 

Voor huwelijksaangiften waarbij 1 of beide partners van vreemde nationaliteit zijn, zijn bijkomende documenten vereist. Voor meer informatie contacteer je best de dienst burgerlijke stand.

 

Bij de ondertrouw dien je de naam, het adres en de geboortedatum van de getuigen op te geven.  Je mag 0,1,2,3, tot maximaal 4 getuigen nemen.  Er zal tevens geïnformeerd worden of je op het gemeentehuis ringen wil wisselen.

 

De huwelijksvoltrekking gebeurt in het gemeentehuis op de volgende uren:

09.15 uur,  10.00 uur, 10.45 uur, 11.30 uur, 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

’s Zaterdags wordt er enkel in de voormiddag gehuwd.

 

Na afsluiting van het burgerlijk huwelijk, wat een 15-tal minuten duurt, biedt het gemeentebestuur desgewenst nog een kleine receptie aan.

 

Als je in de gemeente Ravels huwt, kent de gemeente je een premie toe als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • in het huwelijk treden ten laatste in het jaar waarin je de leeftijd van 30 jaar bereikt
  • op het ogenblik van het huwelijk minstens 1 jaar in de gemeente wonen
  • sedert minstens 3 jaar aangesloten zijn bij een officieel erkende prenuptiale spaarkas.

De premie bedraagt 10% van het gespaarde geld, met een minimum van 25,00 EUR. Indien beide partners zijn aangesloten bij een prenuptiale spaarkas en aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen zij beiden de premie bekomen. De aanvraag voor de premie moet je binnen de twee maanden na de voltrekking van het huwelijk doen. Als je in ondertrouw gaat, krijg je bij de dienst bevolking een aanvraagformulier.