Naar inhoud

Praktisch

Sportdienst

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


tel. 014 65 41 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

 

LET OP: dit zijn NIET de

openingsuren van het

zwembad! 

De openingsuren van

het zwembad kun je

vinden in de flyer

onderaan deze pagina.

Internationaal centrum voor ethiek in de sport (ICES)

Logo ICES, ©ICES

Wie zijn we?
ICES vzw is een onafhankelijke vereniging die experts en deskundigen in de wereld van ethiek in de sport en lichamelijke opvoeding samenbrengt, hun kennis en ervaring verzamelt en ter beschikking stelt. Via een duidelijke structuur van het kenniscentrum worden de bezoekers geïntroduceerd in de wereld van ethiek in de sport en lichamelijke opvoeding. ICES vzw wil de brede sportwereld stimuleren tot een ethische bewustwording, door het realiseren van een kenniscentrum, waarbinnen informatie vergaard en verspreid wordt, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over sportethiek, op good practices en waarbij begeleiding en opleiding voorzien worden voor alle actoren en stakeholders die het sportgebeuren gestalte geven. ICES vzw in een vereniging opgericht op initiatief van een aantal personen die betrokken zijn bij de Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon International, de Vlaamse universiteiten met een opleiding LO en personen die begaan zijn met de opvoeding, begeleiding en opleiding van sporters en jongeren in het bijzonder.

Wat doen we?
Het is uiteindelijk de opdracht van het centrum om de verzamelde knowhow te vertalen naar praktisch bruikbare informatie en tools rond ethiek in de sport. ICES wil zeker niet moraliserend zijn of zaken voorschrijven, maar wel een doorgeefluik zijn en praktische tools aanreiken waarmee alle stakeholders aan de slag kunnen.

De betekenis van sport voor het individu en voor de samenleving wordt steeds wijder erkend. Sport is echter meer dan een leuke wedstrijd spelen, een persoonlijk record of een geslaagde oefening. In en door sport worden kennis en vaardigheden verworven en worden waarden en normen overgedragen. Dikwijls staan de betrokkenen hierbij niet of nauwelijks stil. ICES vzw is van mening dat deze overdracht meer bewust moet gebeuren en dat de sport heel instrumenteel ingezet kan worden om bepaalde effecten na te streven.

Visie:
Sport en Lichamelijke Opvoeding kunnen een ideale voedingsbodem zijn om ethische waarden en normen te genereren, te ervaren en te transfereren. We beschouwen Sport en Lichamelijke Opvoeding als een vormingsgebied waarbinnen we attitudes kunnen actualiseren en morele ontwikkeling stimuleren. Dit zowel bij jongeren als volwassenen. De sportwereld, indien ethisch correct geleid in alle geledingen, zou een positieve invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de samenleving.

Missie:
ICES vzw wil door intensieve informatiegaring en ruime kennisoverdracht de diverse actoren en belanghebbenden binnen de sportwereld stimuleren om voldoende aandacht te besteden aan de ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening en -begeleiding, bij het verantwoord managen en bij het open en correct ondersteunen van de sport. ICES vzw wil de integriteit van de sport en van de sporter maximaal beschermen. Om deze missie te volbrengen, wil ICES vzw de kansen die daartoe binnen de Lichamelijke Opvoeding besloten liggen maximaal optimaliseren.

Doel:
Het doel van de vereniging is de brede sportwereld stimuleren tot ethische bewustwording, door het realiseren van een kenniscentrum, waarbinnen informatie vergaard wordt en verspreid, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over sportethiek, op good practices en waarbij begeleiding en opleiding voorzien worden voor alle actoren en stakeholders die het sportgebeuren gestalte geven.

Doelstellingen:
- ICES wil informatie, kennis en good practices omtrent ehtiek in de sport vergaren en toegankelijk maken voor alle actoren en stakeholders in de sportwereld

- ICES vzw wil wetenschappelijk onderzoek stimuleren

- ICES wil een kenniscentrum uitbouwen door experts aan te trekken, partnerships aan te gaan en een denktank te vormen

- ICES wil lobbyen en gezamenlijke visies ventileren bij de actualiteit die zich aandient

Interessante links:
www.panathlonvlaanderen.be
www.sportendiversiteit.be
www.laagdrempeligesportclub.be
www.fairplayinternational.org
Sport met grenzen 
Gezond sporten
www.risicovechtsportplatform.be