Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 48 61
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Inning gemeentebelastingen en retributies

Een overzicht van de belasting- en retributiereglementen vind je hier.

Het aangifteformulier van de belasting op tweede verblijven en verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk kan je onderaan downloaden.  

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zijn, naast de inkomsten uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Deze worden geïnd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (onroerende voorheffing) en de Federale Overheidsdienst Financiën (personenbelasting).

De gemeente Ravels heft 1250 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Het tarief van de aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt 6 %.

Naast de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, heft de gemeente ook eigen belastingen.

We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste belastingen en retributies:

 • Eigenaars van een tweede verblijf op  het grondgebied van de gemeente: 325,00 EUR per jaar
 • De bijdrage voor de ophaling en verwerking van afval:
  - de huur voor plaatsing van een tijdelijke container (120 of 240 liter): 10,00 EUR
  - de huur voor plaatsing van een tijdelijke container (1 100 liter): 25,00 EUR
  - per kg aangeboden huisvuil: 0,20 EUR
  - per kg aangeboden grof huisvuil: 0,20 EUR
  - per kg aangeboden GFT-afval:  0,10 EUR
  - vast belastingbedrag: 54,00 EUR (+ 18,00 EUR voor gebruik GFT-container)
 • De inning van de belasting op de ophaling en verwerking van afval, gebeurt door IOK-Afvalbeheer. Voor vragen hieromtrent kan U terecht op de Diftar-lijn, tel. 0800 97 687.
 • Terbeschikkingstelling van PMD-zakken: 0,25 EUR per zak (6,00 EUR per rol van 24 zakken)
 • Aanschaf compostvaten en -bakken: compostvaten : 30,00 EUR - compostbakken : 45,00 EUR
 • Belasting op drijfkracht (in bedrijf gestelde motoren): 20,00 EUR per kW, met vrijstelling voor de eerste 700 kW. Meer informatie over welke motoren worden belast, is terug te vinden in het desbetreffende belastingreglement
 • Retributie op handelsinrichtingen op openbaar domein: 1,50 EUR per m2 per dag
 • Belasting op kampeerterreinen: 0,25 EUR per m2.
 • Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk: 190,00 EUR ter bedeling