Naar inhoud

Praktisch

Bevolking
tel. 014 65 48 60
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Volmachten

In sommige gevallen kan er met volmacht worden gestemd (bv. om beroepsredenen, bij vakantie in het buitenland, wegens ziekte,…). In volgende gevallen kan de kiezer een volmacht geven:

  • de kiezer is door ziekte of door een gebrekkigheid niet in staat om te gaan stemmen: medisch attest bij de volmacht voegen (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet afgeven);
  • de kiezer verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van zijn gezin of gevolg die met hem in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven: attest van de werkgever bij de volmacht voegen;
  • de kiezer is in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken: attest van de werkgever bij de volmacht voegen;
  • de kiezer of iemand van zijn gezin –met wie hij samenwoont- oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit: attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, bij de volmacht voegen;
  • de kiezer verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming ten gevolge van een rechterlijke maatregel: attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht voegen;
  • de kiezer kan niet gaan stemmen omwille van zijn geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid bij de volmacht voegen;
  • de kiezer is student en kan om studieredenen niet gaan stemmen: attest van de directie van de school bij de volmacht voegen;
  • de kiezer verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland: bewijs van reservatie binnenbrengen óf verklaring op eer opstellen bij de dienst bevolking. Aan de hand van dit bewijs of deze verklaring ontvangt de kiezer een attest om bij de volmacht te voegen.

Aan wie kan je volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan elke andere kiezer. De beperking tot familieleden, zoals die vroeger bestond, is opgeheven. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen.   Een Belg kan geen volmacht geven aan een niet-Belg.

Hoe geef je volmacht?

Je kan het volmachtformulier ook ophalen bij de dienst bevolking. De persoon die in jouw plaats stemt, geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar je moet gaan stemmen, samen met het attest dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen. De persoon die bij volmacht stemt voor een andere kiezer moet bovendien in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart, van zijn eigen oproepingsbrief en van de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen.

Volmachtformulieren: