Naar inhoud

Praktisch

Bevolking
tel. 014 65 48 60
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Afwezig tijdens de verkiezingen

Kan je niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kan je je verontschuldigen met de juiste bewijsstukken.

 

De bewijzen van afwezigheid bezorg je, samen met de oproepingskaart:

  • vóór de verkiezingen: aan de dienst bevolking
  • op de dag van de verkiezingen: in het stembureau waar de afwezige zou moeten stemmen
  • na de verkiezingen: op het Vredegerecht, Hoge Mauw 395, 2370 Arendonk.

Welke bewijsstukken bijvoegen?

  • ziekte: medisch attest
  • in binnenland of buitenland om beroepsredenen: attest van de werkgever
  • in buitenland om privé-redenen (plezierreis): bewijs reservatie OF verklaring op eer
  • student: attest school
  • geloofsovertuiging: attest religieuze overheid
  • verblijf strafinrichting: attest strafinrichting