Naar inhoud

Praktisch

Bevolking
tel. 014 65 48 60
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Meer info

Uittreksels strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.  Dit officiële document geeft een opsomming van de eventuele strafrechterlijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, meer bepaald de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene.

Er zijn 2 modellen naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn:

  • model 1 is het standaardgetuigschrift
  • model 2 is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

Hoe kan je een uittreksel opvragen?

 

Een uittreksel uit het strafregister kan je aan het loket, telefonisch, via mail of via het e-loket aanvragen mits vermelding van je naam, rijksregisternummer, keuze uit model 1 of model 2 én de activiteit waarvoor je het uittreksel nodig hebt.

Model 1: Dit uittreksel kan je onmiddellijk afhalen bij de dienst burgerzaken.

Model 2: Dit uittreksel krijg je niet onmiddellijk mee.  Na controle van de politie zullen wij je telefonisch of via email op de hoogte brengen wanneer je het uittreksel kan afhalen.

In principe is het de belanghebbende zelf die het getuigschrift moet afhalen. Indien om een gewettigde reden een andere persoon het getuigschrift komt afhalen, dient deze persoon een volmacht en een fotokopie van de identiteitskaart van de belanghebbende mee te brengen.