Naar inhoud

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Gemeentelaan 60
2381 Ravelstel. 014 65 41 77
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Meer info

Bijzondere plannen van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een verfijning van het gewestplan of in sommige gevallen geeft het een afwijkende bestemming weer.

In de gemeente Ravels zijn er verschillende BPA's goedgekeurd:
 • BPA Sportpark Ravels
 • BPA Gemeentelijke werkplaats
 • BPA Kerkhof Poppel
 • BPA Zonevreemde bedrijven fase 1
 • BPA Zonevreemde bedrijven fase 2
 • BPA Zonevreemde recreatie fase 1
 • BPA Zonevreemde recreatie fase 2
 • BPA Ambachtelijke Zone Poppel
 • Herziening BPA Kerkakker.

Er zijn nog verschillende BPA's in behandeling maar na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van onze gemeente spreekt men over een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP):

 • RUP De Brouwerij
 • RUP Zonevreemde bedrijven fase 3
 • RUP herlokalisatie voetbalterreinen Poppel.

Het college van burgemeester en schepenen is eveneens bezig met de opmaak van een werkplan voor de bouw van meergezinswoningen. In dit werkplan zal bepaald worden waar een meergezinswoning mag gebouwd worden en met welke bouwhoogte.

Je kan al deze plannen raadplegen op onze dienst.