Naar inhoud

Praktisch

Secretariaat
Gemeentelaan 60
2381 Ravels

tel. 014 65 48 32
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Klachtenbehandeling

Elke burger die een klacht heeft over het gemeentebestuur, heeft recht op een grondige en correcte behandeling ervan.

 

De gemeente Ravels maakt een onderscheid tussen meldingen en klachten. Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over een product, dienst, prestatie, handeling of gedraging van het gemeentebestuur of over het achterwege blijven ervan. Alle klachten worden op het secretariaat geregistreerd door de klachtencoördinator. Het inhoudelijk onderzoek gebeurt door een klachtenbehandelaar. 

De klachtenbehandelaar is de hiërarchische overste van het personeelslid of van de gemeentelijke dienst waarover geklaagd wordt. Bij een klacht over een gedraging of handeling van de gemeentesecretaris treedt het schepencollege op als klachtenbehandelaar. Bij een klacht over een gedraging of handeling van de burgemeester of een schepen, treedt de deontologische commissie van de gemeenteraad op als klachtenbehandelaar.

 

Klachten kunnen op allerlei manieren worden ingediend: per brief, per e-mail, per fax, ... Wel wordt gevraagd een klacht steeds schriftelijk in te dienen. Het volledige reglement inzake klachtenbehandeling vind je onderaan deze pagina.