Naar inhoud

Praktisch

Communicatie / onthaal

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


tel. 014 65 67 04
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Verkoop van deelnamebonnetjes Wirrel Warrel

Logo Wirrel Warrel, © Gemeentebestuur Ravels
Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert het gemeentebestuur de gemeentelijke speelpleinwerking Wirrel Warrel voor alle kinderen van 5 tot 16 jaar op de sport- en spelterreinen Baetenheide. De kinderen moeten op 1 januari van het werkingsjaar de leeftijd van 5 jaar bereikt hebben. 

Voor kinderen die willen deelnemen aan de activiteiten van de speelpleinwerking, moeten per halve dag deelnamebonnetjes aangekocht worden aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Kostprijs:
  • kinderen inwoner in gemeente Ravels: 3,50 EUR/halve dag
  • kinderen van een andere gemeente: 4,00 EUR/halve dag.
In de prijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, spelmateriaal, drankjes, tussendoortjes, … .

Na afloop van de zomerwerking ontvangen alle ouders een fiscaal attest voor de uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar. Dit attest kan bijgevoegd worden bij de belastingsaangifte.