Naar inhoud

Praktisch

Dienst kinderopvang

Dreef 19
2381 Ravels


tel. 014 46 24 04
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

DagZitdagen
Elke laatste
dinsdag van
de maand

17.00-19.00 uur*
Vrijdag09.00-12.00 uur*

 

 

Andere momenten mogelijk na afspraak en tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.

 

Kostprijs

kind bij de onthaalouder, © Carine Wouters

Wat gaat me dat kosten?

De dienst vraagt aan de ouders een financiële bijdrage als deelname in de opvangkosten. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen van het gezin, overeenkomstig de bepalingen die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders.

 

De dienstverantwoordelijke kan je alle nodige informatie verstrekken over het berekeningssysteem en de toegekende vermindering voor gezinnen met meerdere kinderen ten laste. 
 

Binnen de tarieven werken we met de volgende principes:

 

Hele dag

Meer dan 5u

100%

Halve dag

Minder dan 5u

60%

 

De maaltijden zijn inbegrepen in de ouderbijdrage. Voor een derde dag geen, een halve dag één en een volle dag twee maaltijden. Deze maaltijden zijn steeds bereid met zorg voor de gezondheid en aangepast aan de leeftijd van het kind.

 

Meer info over de tariefberekening kan je terugvinden in ons huishoudelijk reglement.
De kinderopvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar.