Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 48 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Projectsubsidies

Een erkende vereniging of een inwoner die een uitzonderlijk project organiseert kan hiervoor een projectsubsidie ontvangen. Een project moet hiervoor aan volgende criteria voldoen:
  • het is in tijd beperkt en wordt bovenop de reguliere werking van de initiatiefnemer opgezet
  • het vindt plaats in de gemeente Ravels en is voor iedereen toegankelijk
  • het is vernieuwend voor de gemeente Ravels en heeft een duidelijke culturele meerwaarde
  • het heeft geen commercieel karakter
  • in alle publiciteit is duidelijk vermeld dat het project ondersteund wordt door de gemeente.
Er kan per project maximum 1 000,00 EUR uitgekeerd worden. De subsidie kan hoogstens de helft van de kosten bedragen, waarbij volgende kosten niet in aanmerking komen:
  • dranken, voedsel of representatie
  • huur of retributie van diensten, lokalen en materialen die tegen gunsttarief ter beschikking gesteld worden (bv. nooddiensten, nadarhekken, podiumwagen, kopieën ...)
  • kosten voor artikelen die met winst verkocht worden.
Een organisator kan vooraf een principebeslissing aanvragen. Hiervoor bezorgt de organisator een gedetailleerde inhoud van het project met een nauwkeurige begroting aan de gemeentelijke cultuurdienst. Het college beslist na advies van de cultuurraad principieel om een projectsubsidie toe te kennen en bepaalt een maximumsubsidie op basis van de begroting. De principebeslissing verbindt het gemeentebestuur ertoe om de definitieve aanvraag (in te dienen na het project) te aanvaarden als aan de voorwaarden in dit reglement voldaan is. De principebeslissing kan aangevraagd worden aan de hand van volgend formulier: