Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Meer info

Regelgeving

Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011, © VSVW
Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste regels weer die van toepassing zijn als je zelf als vrijwilliger aan de slag wil of als jouw vereniging een beroep doet op vrijwilligers.
  De vrijwilligerswet is automatisch van toepassing op alles wat binnen de definitie van het vrijwilligerswerk valt:
  • het verrichten van activiteiten
  • door een natuurlijke persoon
  • onverplicht
  • onbezoldigd
  • ten behoeve van anderen of de samenleving
  • ingericht door een organisatie.
  Iedereen vanaf 16 jaar (of het jaar waarin je 16 jaar wordt) mag vrijwilligerswerk verrichten. Bepaalde mensen moeten eerst een aantal zaken in orde brengen voor ze vrijwilliger mogen zijn:
  • bruggepensioneerden en werklozen
  • mensen die een leefloon krijgen via het OCMW 
  • mensen die een uitkering krijgen via de mutualiteit.
  Werklozen en bruggepensioneerden kunnen vrijwilligerswerk verrichten met behoud van hun inkomen indien ze vooraf een schriftelijke aangifte doen bij de RVA. Onmiddellijk na de melding mag gestart worden met het vrijwilligerswerk. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren. Hoor je niets of krijg je een goedkeuring, mag je gewoon verder doen. De RVA kan de aanvraag ook weigeren of beperkingen opleggen.
  • Arbeidsongeschikten moeten een schriftelijke toestemming aan de adviserende arts van de mutualiteit vragen. Leefloners moeten hun vrijwilligerswerk melden bij het OCMW. 
  • Alle mensen uit de Europese Unie of mensen met een geldige verblijfsvergunning mogen vrijwilligerswerk doen. Een aantal mensen mag geen vrijwilliger zijn, het gaat hier over: asielzoekers, mensen zonder een geldige verblijfsvergunning en mensen die enkel een arbeidskaart hebben.
  • Men kan geen taak als vrijwilliger opnemen bij de eigen werkgever als men die taak daar al beroepshalve uitvoert. Volledige andere vrijwilligerstaken kunnen wel.
  • Enkel feitelijke verenigingen, vzw’s en openbare instellingen kunnen vrijwilligers inschakelen. Ook activiteiten van kleine organisaties of tijdelijke initiatieven (eenmalige activiteiten) vallen onder deze wet. Elke activiteit met een vorm van winstverdeling onder de leden of bestuurders valt buiten het vrijwilligerswerk.
  • De organisatie moet iedere vrijwilliger vooraf de volgende informatie meedelen:
   • doelstellingen van de organisatie;
   • het juridische statuut van de organisatie;
   • dat (indien verplicht) de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten;
   • welke andere verzekeringen werden afgesloten (vb. ongevallen, rechtsbijstand, …);
   • welke vergoedingen voor kosten de organisatie voorziet;
   • dat vrijwilligers aan de geheimhoudingsplicht gehouden zijn.
  • Volgende organisaties zijn vanaf 1 januari 2007 verplicht om een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijk af te sluiten voor de fouten van hun vrijwilligers:
   • de organisaties met rechtspersoonlijkheid (publiek of privaat): OCMW’s, lokale besturen, vzw’s;
   • de koepels (die een verzekering dienen af te sluiten voor zowel zichzelf als voor de lokale afdelingen die er deel van uitmaken);
   • de feitelijke verenigingen die één of meer personeelsleden tewerkstellen;
   • bij kleine feitelijke verenigingen zonder personeel is iedere individuele vrijwilliger aansprakelijk voor zijn eigen fouten en is de vereniging dus niet verplicht om een verzekering af te sluiten. Dit is echter wel aan te raden. Deze vrijwilligers kunnen ook een beroep doen op hun familiale verzekering.
  • Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen. Ze mogen wel een vergoeding voor kosten ontvangen.
   Als een organisatie beslist om kosten terug te betalen, kan dit op 2 manieren:
   • De vrijwilliger krijgt een vast overeengekomen bedrag. Hierbij moeten geen bewijzen geleverd worden. De hoogte van het bedrag kan verschillen per activiteit. Het maximumbedrag is 30,82 EUR per dag en 1 232,92 EUR per jaar. Daarnaast kan een vrijwilliger nog aanvullend vervoerskosten terugbetaald krijgen, tot maximum 2 000 km (maximum 0,3352 EUR/km) per jaar voor het gebruik van de eigen wagen.
   • De organisatie betaalt de kosten terug die werden gemaakt én die kunnen bewezen worden.
   Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen, Boomgaardstraat 22, bus 100, 2600 Berchem, tel. 03 240 61 65, e-mail: vrijwilligerswerk@provant.be. Meer informatie kan je ook vinden op www.vrijwilligerswerk.be.