Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Meer info

Gratis gemeentelijke vrijwilligersverzekering

vrijwilligerswerk

Het gemeentebestuur biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle erkende Ravelse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen kunnen gratis hun uitvoerende vrijwilligers laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • enkel organisaties die erkend zijn door het gemeentebestuur kunnen gebruik maken van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering;
  • uitvoerende vrijwilliger: de persoon die tijdens de uitvoering van de activiteit mee verantwoordelijkheid draagt, werk verricht, begeleidt, ... ;
  • vrijwilligersdag: elke kalenderdag waarop één uitvoerende vrijwilliger verzekerd is;
  • elke organisatie kan per kalenderjaar maximaal 80 vrijwilligersdagen verzekeren;
  • elke organisatie kan de 80 vrijwilligersdagen waarop ze recht heeft naar eigen goeddunken gebruiken om haar vrijwilligers tijdens activiteiten op verschillende kalenderdagen te verzekeren;
  • elke organisatie ziet er zelf op toe dat het maximaal aantal vrijwilligersdagen niet wordt overschreden;
  • de aangifte gebeurt ten laatste vijf dagen vóór de dag dat de activiteit plaatsvindt. De aangifte kan schriftelijk, per fax of per e-mail gebeuren d.m.v. het gebruik van het aanvraagformulier.
  • alle aangiften dienen te gebeuren bij de gemeentelijke sport- en/of jeugddienst;
  • het volledige reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het bekostigen van een vrijwilligersverzekering is op te vragen op de gemeentelijke sport- en/of jeugddienst.

Onderaan op deze pagina kan je het aanvraagformulier voor de gemeentelijke vrijwilligersverzekering downloaden.