Naar inhoud

Praktisch

Communicatie / onthaal

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


tel. 014 65 67 04
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Online reserveren gemeentelijke zalen en materialen

Online reserveren van zalen en materialen met Facilitator
https://reservaties.ravels.be/


Via de online reservatiepagina voor de gemeentelijke zalen en lokalen kan je zelf uit eigen naam of op naam van je vereniging een aanvraag indienen om gemeentelijke cultuurinfrastructuur te reserveren.

 
Via deze weg geven wij nog enkele aandachtspunten mee:

 • Alvorens je reservatieaanvragen kan indienen, moet je jezelf registreren als nieuwe gebruiker. De gebruikerscode en het wachtwoord worden naar je opgegeven e-mailadres gestuurd.
 • Het gebruiksreglement waarin alle praktische afspraken vastgelegd zijn, een overzicht van de gemeentelijke zalen en lokalen en het retributiereglement waarin de prijzen voor het gebruik van de zalen en lokalen betaald worden, vind je op de gemeentelijke website.
 • Om van start te gaan en een online reservatieaanvraag in te dienen, ga je naar het tabblad "Reserveren infrastructuur" waar je een nieuwe aanvraag kan indienen.
 • Om te starten, selecteer je de gewenste zaal en datum. Vervolgens krijg je te zien of de infrastructuur op dat moment beschikbaar is. Zo ja, kun je de nieuwe aanvraag indienen.

 

Opgelet: de retributie wordt berekend op basis van dagdelen en niet per uur. Zodra de grenzen van verschillende dagdelen overschreven worden, worden meerdere dagdelen aangerekend.
De volgende dagdelen worden gehanteerd:

  • voormiddag: van 8.00 uur tot 12.00 uur
  • namiddag: van 13.00 uur tot 18.00 uur
  • avond: vanaf 19.00 uur

Het is niet de bedoeling om automatisch volledige dagdelen te reserveren, maar wel de uren waarop je de zaal wil gebruiken. De zaal zal door de zaaltoezichters worden geopend aan het begin van de activiteit.

 • Gelieve op de volgende pagina:
  • in het vak "titel of omschrijving activiteit" te vermelden welke activiteit je wenst te organiseren (bv. kookworkshop, repetitie, voorstelling, vergadering ...).
  • akkoord te gaan met de voorwaarden.
  • de aanvraag te bevestigen.

Het indienen van je aanvraag is nu afgewerkt.

Een overzicht van je ingediende reservatieaanvragen kan je terugvinden via "Mijn reservaties". Hier kan je ook reservaties annuleren.

Opgelet! Een reservatie is pas definitief wanneer je een bevestiging krijgt van de dienst communicatie/onthaal of de cultuurdienst!


Communicatie/onthaal,
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 67 04
e-mail: info@ravels.be


Cultuurdienst
Kloosterstraat 4
2380 Ravels
tel. 014 65 21 55
e-mail: info@dewouwer.be


Extra aandachtpunten wanneer je gebruik maakt van een gemeentelijke zaal:

 • Kom op tijd. De gemeentelijke zaaltoezichters zullen op het doorgegeven beginuur aanwezig zijn om de zaal te openen, de infrastructuur te tonen en verdere afspraken te maken.
 • Volg alle richtlijnen van de gemeentelijke zaaltoezichters steeds goed op!
 • Verwijder na elk gebruik de versieringen, maak alle gebruikte lokalen en materialen proper en deponeer het afval in de daarvoor voorziene containers of vuilbakken.
 • In alle gemeentelijke lokalen geldt een rookverbod.
 • Het gemeentebestuur betaalt de Billijke Vergoeding voor alle gemeentezalen. SABAM moet door de gebruikers van de zalen aangevraagd en betaald worden.
 • Respecteer om veiligheidsredenen steeds het maximum toegelaten aantal personen!
 • Het is verboden om commerciële activiteiten, waarbij de winst wordt uitgekeerd aan een bedrijf of persoon, uit te oefenen zonder expliciete toelating van het college van burgemeester en schepenen.
 • Organisatoren van fuiven dienen dit vooraf aan te vragen door het indienen van het correcte aanvraagformulier.   
 • Lees vooraf het gebruiksreglement van de gemeentelijke zalen en lokalen goed na. Dit is terug te vinden op de gemeentelijke website.