Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst
tel. 014 46 24 00
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

Zitdag Weelde
Dreef 19
2381 Ravels

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur NIET OP WOENSDAG IN JULI EN AUGUSTUS
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Meer info

Verwarmingstoelage

Heb je een beperkt gezinsinkomen, een grote schuldenlast of recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de federale verwarmingstoelage.  

 

De verwarmingstoelage geldt voor huisbrandolie, propaangas en verwarmingspetroleum.

Binnen de 60 dagen na de datum van levering moet je de aanvraag doen bij het OCMW.

Kom je in aanmerking voor één van volgende voorwaarden:

  • categorie 1: je hebt recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het OMNIO-statuut; 
  • categorie 2: je brutobelastbaar jaarinkomen van je huishouden is lager dan of gelijk aan 17 649,88 EUR + 3.267,47 EUR per persoon ten laste en je hebt geen recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming;  
  • categorie 3: je hebt een overmatige schuldenlast:
    • er werd ten aanzien van jou een beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader van collectieve schuldenregeling;
    • je hebt een procedure lopende overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.

Dan kan je best contact opnemen met de sociale dienst of kan je meer informatie vinden op de site www.verwarmingsfonds.be.