Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Gemeentelijke infohouders

Het Agentschap Wegen en Verkeer levert geen vergunningen meer af voor tijdelijke publiciteit langs gewestwegen. Als alternatief werd er een nieuwe, eenvoudigere regeling uitgewerkt.

De gemeente plaatste enkele permanente infohouders waarin de verenigingen hun eigen infoborden kunnen aanbrengen. De infohouders werden geplaatst aan:

 • de brug in Ravels
 • het kruispunt Singelstraat - Turnhoutseweg
 • het kruispunt Merksplasseweg - Steenweg op Baarle-Hertog
 • het kruispunt Vooreel - Eelstraat
 • het kruispunt Trier - Tilburgseweg
 • de Molen Arbeid Adelt. 

Aan het gebruik van de gemeentelijke infohouders zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • de infoborden mogen ten vroegste 3 weken vóór de aanvang van de manifestatie aangebracht worden en moeten ten laatste 1 week na de manifestatie verwijderd worden;
 • er mag maximaal 1 infobord per infohouder aangebracht worden;
 • enkel aankondigingen van activiteiten die georganiseerd worden door erkende Ravelse verenigingen komen in aanmerking;
 • de aangebrachte tekst mag uitsluitend meldingen bevatten i.v.m. de aangekondigde activiteiten;
 • de verenigingen moeten zelf infoborden met de juiste afmetingen voorzien (61,4 cm hoog, 200 cm breed en 12 mm dik);
 • de belettering moet verzorgd en ordelijk zijn en moet voldoende waterresistent zijn.

Alle andere publiciteit die alsnog langs de gewestwegen wordt geplaatst, zal verwijderd worden.

 

Verenigingen die een blanco infobord willen aankopen, kunnen dit aanvragen aan de infobalie in het gemeentehuis. De retributie voor een bord bedraagt 20,00 EUR.