Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst
tel. 014 46 24 00
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

Zitdag Weelde
Dreef 19
2381 Ravels

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur NIET OP WOENSDAG IN JULI EN AUGUSTUS
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Meer info

Trajectbegeleiding

De individuele begeleiding is de ruggengraat van het trajectbegeleidingsproces. De trajectbegeleider coacht zijn cliënt doorheen de verschillende modules en projecten.
 

Een traject is een aaneenschakeling van stappen die de cliënt onderneemt om zijn competenties vrij te maken en maximaal in te zetten, met als doel te komen tot maatschappelijke integratie, zoveel als mogelijk onder vorm van betaalde arbeid.

Samen met de cliënt wordt een trajectplan opgesteld, dat zo nauw mogelijk aansluit op de behoeften van de werkzoekende:

  1. De aanmelding of toeleiding van cliënten gebeurt vanuit de sociale dienst. De doorverwijzing van steungerechtigden naar de trajectbegeleiding is wel aan een aantal minimumcriteria onderworpen op vlak van persoonsgebonden kenmerken, psychosociale stabiliteit, motivationele aspecten en arbeidsattitudes.
  2. In een eerste stap gaat de trajectbegeleider via een intakegesprek een persoonsprofiel opmaken met een diagnose in functie van verdere oriëntering.
    De trajectbegeleider zal vanuit zijn rol als coach, de cliënt activeren en motiveren. Het gesprek richt zich in de intakefase vooral op het in kaart brengen van het "potentieel" van de cliënt om de eigen kwaliteiten naar boven te halen en te versterken en verbeterpunten bespreekbaar te maken..
    Bijkomende screening is echter vaak wenselijk om zicht te krijgen op de competenties van de werkzoekende. Zowel rond taalvaardigheid, technische competenties als meer algemene, sociale en professionele vaardigheden.
    Er wordt met de cliënt bekeken wat de mogelijke toekomstperspectieven zijn op vlak van opleiding of tewerkstelling.
  3. Opleiding en bijscholing, zowel op vlak van technische vaardigheden als algemene arbeidsattitudes, zijn vaak een tweede tussenstap op weg naar werk. In een aantal voortrajecten wordt opleiding met werkervaring gecombineerd. Een extra troef is de mogelijkheid om via artikel 60 § 7 van de organieke wet de cliënt te laten “proeven” van contractuele arbeid. Het OCMW treedt hierbij zelf op als werkgever.
  4. Arbeidsbemiddeling en alles wat daar bij hoort is dan de volgende fase. De trajectbegeleider zorgt voor een helpende hand bij de oversteek naar de reguliere tewerkstelling.