Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst
tel. 014 46 24 00
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

Zitdag Weelde
Dreef 19
2381 Ravels

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur NIET OP WOENSDAG IN JULI EN AUGUSTUS
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

Aanvullende financiële hulp

Als je inkomen (leefloon, sociale uitkering, …) niet toereikend is om de meest noodzakelijke kosten zoals bijvoorbeeld huur, elektriciteit, aardgas, medische kosten, … te betalen, je onverwacht geconfronteerd wordt met uitzonderlijke uitgaven zoals bijvoorbeeld een huurwaarborg, kan je het OCMW om hulp vragen.


Het OCMW kan na een sociaal en financieel onderzoek een éénmalige of maandelijkse steun toekennen.
 

Bij iedere vraag voor financiële steun doet de maatschappelijk assistent(e) een sociaal en financieel onderzoek en de raad of het bijzonder comité sociale dienst beslist aan de hand van het sociaal verslag over het al dan niet toekennen van de gevraagde steun.

 

Afhankelijk van je financiële draagkracht kan beslist worden dat de verleende steun dient te worden terugbetaald.