Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Jeugdbeleid

Jeugdbeleidsplan 2011-2013
Gemeente Ravels schenkt voortdurend aandacht aan de jonge(re) inwoners van de gemeente. Met doelgerichte beleidskeuzes en acties tracht het gemeentebestuur hen alle kansen te bieden die ze verdienen. Het gemeentelijke jeugdbeleid kan onderverdeeld worden in 2 categorieën: jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid. Het resultaat hiervan wordt dan weer driejaarlijks opgenomen in het gemeentelijk jeugdbeleidsplan.

Jeugdwerkbeleid
Het verenigingsleven in Ravels draait op volle toeren en is een onmisbare schakel om een lokaal sociaal netwerk uit te bouwen. Het jeugdwerk maakt hier een belangrijk deel van uit. De gemeente Ravels doet er dan ook alles aan om dit verenigingsleven en zijn vrijwilligers alle kansen te geven. De gemeente zet specifieke acties op touw op gebied van financiën, infrastructuur, informatie en vorming. Hierdoor beschikken jeugdverenigingen over voldoende mogelijkheden om onafhankelijk hun activiteiten uit te oefenen en kinderen een gevarieerde, leuke en leerrijke vrijetijdsbeleving aan te bieden.

Tijdens de periode 2011-2013 zal er bovendien extra aandacht geschonken worden aan de brandveiligheid van de jeugdlokalen zodat de Ravelse kinderen en jongeren in een veilig lokaal hun favoriete hobby kunnen beoefenen.

Jeugdbeleid
Kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar maken momenteel +/- 25 % uit van de Ravelse bevolking. Het spreekt voor zich dat deze doelgroep dan ook veel aandacht verdient. Deze aandacht beperkt zich niet tot de jeugdverenigingen.
Kinderen en jongeren zijn immers overal aanwezig in de maatschappij: op het speelpleintje, op de straat, in de sportclub, in de bibliotheek, in het cultureel centrum, in de bossen, op de school, in de kinderopvang, …., maar evengoed in het gemeentehuis, de supermarkt en ga zo maar door.
Opdat kinderen en jongeren zich op al deze plaatsen goed zouden voelen, zich kunnen amuseren en zich bovendien verder kunnen ontwikkelen, is het de taak van het gemeentebestuur om hier instrumenten voor aan te reiken en deze te bewaken.

Tijdens de periode 2011-2013 zal het gemeentebestuur extra middelen inzetten om te werken rond jeugdcultuur in de breedste zin van het woord.

Jeugdbeleidsplan
Alle doelstellingen en acties die de gemeente plant voor kinderen en jongeren worden driejaarlijks opgenomen in het gemeentelijk jeugdbeleidsplan.
Dit plan wordt steeds opgemaakt i.s.m. de Ravelse kinderen en jongeren en de verschillende jeugdverenigingen. Binnen de mate van het mogelijke worden zij tijdens de opmaak van het plan betrokken en bevraagd zodat er zoveel mogelijk rekening kan gehouden worden met hun behoeften.

Het jeugdbeleidsplan 2011-2013 kan je onderaan deze pagina downloaden.