Naar inhoud

Praktisch

Burgerlijke stand
Gemeentelaan 60
2381 RAVELS
tel. 014 65 48 42 en 014 65 48 43
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Nationaliteit

Nationaliteit: Belg worden:
Het wetboek van de Belgische nationaliteit omvat 2 procedures.
Het betreft de procedure van verklaring en de naturalisatieprocedure.
Deze procedures zijn heel verschillend.

Toekenning van de Belgische nationaliteit door verklaring:
-Kind onder de 12 jaar: Artikel 11,§2:

Kind is geboren in België en heeft sinds de geboorte zijn hoofdverblijfplaats in België, minstens 1 van de ouders heeft een onbeperkt verblijf in België op het tijdstip van de verklaring en allebei de ouders hebben gedurende de 10 jaar voor de verklaring hun hoofdverblijfplaats in België en ze leggen een verklaring af voor het kind 12 jaar is.
-Vanaf 18 jaar: Artikel 12 bis: 5 modelijkheiden
12bis, §1,1°: De vreemdeling is in België geboren en verblijft er wettelijk sinds zijn geboorte.
12bis, §1,2°: De vreemdeling heeft al meer de 5 jaar een wettelijk verblijf en bewijst: zijn kennis van één van de landstalen, zijn maatschappelijke integratie en zijn economische participatie.
12bis, §1,3°: De vreemdeling heeft al meer dan 5 jaar een wettelijk verblijf, is gehuwd met een Belg(ische) en woont hier al officieel 3 jaar mee samen in België OF is ouder van een Belgisch minderjarig kind.   Tevens bewijst men de kennis van één van de landstalen en zijn maatschappelijke integratie.
12bis, §1,4°: De vreemdeling heeft al meer dan 5 jaar een wettelijk verblijf, en levert het bewijs omwille van een handicap of invaliditeit geen betrekking of economische activiteit te kunnen uitoefenen of heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
12bis, §1,5°: De vreemdeling heeft al meer dan 10 jaar een wettelijk verblijf, bewijst de kennis van één van de landstalen en de deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Voor meer uitleg over de bewijzen van de kennis van de landstaal, de maatschappelijke en economische integratie, de deelname aan de onthaalgemeenschap, kan u best informeren bij de dienst burgerzaken.
Aanvragen dienen tevens te gebeuren bij deze dienst.
Voor alle aanvragen volgens artikel 12bis is een registratierecht van 150 euro verschuldigd, te betalen bij het registratiekantoor in Turnhout.

Daarnaast kost het opstellen en indienen van een nationaliteitsdossier 100 euro, te betalen bij de dienst burgerzaken.

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit door naturalisatie:
artikel 19,§1 en artikel 19,§2:
voor deze aanvragen is eveneens een registratierecht van 150 euro verschuldigd.
- De vreemdeling is 18 jaar en heeft een wettelijk verblijf.  Hij moet het bewijs leveren van uitzonderlijke verdiensten aan België op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en moet aantonen waarom geen nationaliteitsverklaring ingevolgde artikel 12bis afgelegd kan worden.
- Voor erkende statenlozen:  de vreemdeling is 18 jaar en heeft al meer dan 2 jaar een wettelijk verblijf.