Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 48 65
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Meer info

Geluidsregelgeving Horeca, dansgelegenheden, muziekfestivals, festiviteiten met muziek in een tent

geluidsnormen
Vanaf 1 januari 2013 geldt een nieuwe geluidsregelgeving voor muziekactiviteiten. Waar voorheen enkel permanente dansgelegenheden met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m² moesten beschikken over een milieuvergunning, vormt het geluidsdrukniveau van de muziek voortaan de basis van de regelgeving. Elke inrichting waar muziek gespeeld wordt, kan hierdoor meldings- of vergunningsplichtig worden.

Vlarem voorziet verschillende categorieën:

 

Categorie

Omschrijving

Niet-ingedeeld
(zie eenmalige
afwijkingen
schepencollege)

 • Muziekactiviteiten met een geluidsdrukniveau van maximaal 85 db(A)LAeq15 min
  bijvoorbeeld: café of restaurant met lichte achtergrondmuziek,
 • Muziekactiviteiten in een tent of in open lucht.

Klasse 3 (melding)

 •  Muziekactiviteiten waarbij het geluidsdrukniveau meer dan 85 db(A)LAeq15min, maar maximaal 95 db(A)LAeq15 min bedraagt.


bijvoorbeeld: café of feestzaal met matig luide muziek

Klasse 2 (vergunning)

 • Muziekactiviteiten waarbij het geluidsdrukniveau meer dan 95 db(A)LAeq15 min, maar maximaal 100 db(A)LAeq60 min bedraagt.


bijvoorbeeld: café of dansgelegenheid met luide muziek

-

 • Een geluidsdrukniveau van 100 db(A)LAeq60 min mag nooit overschreden worden.


 

Om een eventuele melding/vergunningsaanvraag tijdig in te dienen, is het belangrijk dat elke exploitant zo snel mogelijk inschat hoeveel het geluidsdrukniveau in zijn inrichting bedraagt. Ook dansgelegenheden die reeds beschikken over een milieuvergunning moeten het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief inlichten over de klasse waarin ze in de toekomst wensen ingedeeld te zijn.

 

Afhankelijk van het geluidsdrukniveau moet de exploitant bovendien maatregelen nemen, zoals :

 • het meten van het geluidsdrukniveau,
 • het ter beschikking stellen van gehoorbescherming aan de bezoekers
 • het installeren van een geluidsbegrenzer.

Daarnaast kan het college van burgemeester en schepenen eenmalige afwijkingen toestaan. Ook in dit geval moet de exploitant vooraf opgeven wat het gewenste maximale geluidsdrukniveau is en moet voldaan worden aan de toepasselijke Vlarem-voorwaarden.

 • Niet ingedeelde inrichtingen kunnen toelating krijgen om muziek te produceren met een geluidsdrukniveau gelijkaardig als klasse 3 of klasse 2 indien het gaat om maximaal 12 gelegenheden per jaar (2 per maand over maximaal 24 dagen gespreid).
 • Muziekactiviteiten in een tent of in open lucht kunnen toelating krijgen om muziek te produceren met een geluidsdrukniveau gelijkaardig als klasse 3 of klasse 2.
 • Ingedeelde inrichtingen van derde klasse kunnen toelating krijgen van het college van burgemeester en schepenen om muziek te produceren met een geluidsdrukniveau gelijkaardig als klasse 2 indien maximaal 3 uur per dag (tussen 12:00 uur en middernacht) of maximaal 12 gelegenheden per jaar (2 per maand over maximaal 24 dagen gespreid).

Meer info: dienst leefmilieu, tel. 014 65 48 47, 
milieudienst@ravels.bewww.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek