Naar inhoud

Praktisch

Pensioendienst

Dreef 19
2381 Ravels


tel. 014 46 24 02
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur*

 

 

Ook kan er telefonisch een aanvraag of afspraak gemaakt worden tijdens de kantooruren

Rustpensioen werknemers

Er dient geen pensioenaanvraag meer te gebeuren voor wie recht heeft op werkloosheidsvergoeding of invaliditeitsvergoeding en voor degenen die de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereiken. Deze personen zullen een jaar op voorhand op de hoogte gebracht worden door de Rijksdienst voor Pensioenen.

 

Je kan vanaf 60 jaar vervroegd met pensioen gaan, mits je voldoende loopbaanjaren kan bewijzen (ten minste 35 jaar voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2005). Hiervoor dient wel een aanvraag te gebeuren.


Het vervroegde pensioen kan niet worden toegekend aan mannelijke en vrouwelijke bruggepensioneerden tot 65 jaar.


De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gekozen ingangsdatum van het pensioen gebeuren. De aanvraag gebeurt elektronisch.


Meebrengen : SIS-kaart.